Branchiogene Cyste

Als embryo doorlopen we een stadium waarin we kieuwen hebben.  Normaliter sluiten deze kieuwen.  Zeldzaam blijft een klein stukje van dit traject bestaan.  Dit kan later, zelfs op volwassen leeftijd pas, beginnen zwellen of infecteren, wat een reden tot heelkundig ingrijpen is. root en hinderlijk wordt, kan dit een indicatie zijn om die te verwijderen.
Powered by CuteNews