Buisjes

Trommelvliesbuisjes kunnen om twee redenen geplaatst worden. Enerzijds omwille van langdurige of terugkerende episodes van vocht in het middenoor (secretoire otitis media of lijmoor). Anderzijds omwille van herhaalde episodes van acute oorontsteking (acute otitis media).
Het plaatsen van de trommelvliesbuisjes zal zorgen voor een betere verluchting van het middenoor. Het aantal episodes van middenoorontstekingen vermindert meestal. Indien door de middenoorontsteking het gehoor van uw kind is verminderd, zal het plaatsen van de trommelvliesbuisjes ook een verbetering van het gehoor als gevolg hebben. Dit kan een positieve invloed hebben op het gedrag en het intellect in het algemeen en meer in het bijzonder op de taal- en spraakontwikkeling van uw kind.

Verloop van de ingreep    

Nadat uw kindje (wanneer u dit wenst in uw aanwezigheid) in slaap is gebracht, wordt via de gehoorgang een kleine insnede gemaakt in het trommelvlies. Het middenoorvocht wordt geaspireerd en het trommelvliesbuisje wordt geplaatst. Er bestaan verschillende soorten diabolo’s met elk hun specifieke indicaties. De courant geplaatste diabolo’s worden gemiddeld na 6 maand uitgestoten uit het trommelvlies. In heel zeldzame gevallen dienen ze onder algemene verdoving verwijderd te worden.
Figuur: op deze figuur is te zien hoe een trommelvliesbuisje of diabolo doorheen het trommelvlies steekt. Links van het buisje is de uitwendige gehoorgang en rechts het middenoor.
 

Powered by CuteNews