Cholesteatoom

Wat is een cholesteatoom?
Een normaal trommelvlies is een dun vliesje, dat mooi gespannen staat. Dit vliesje is aan de gehoorgangzijde bedekt met huid. Dode huidcellen schilferen dagelijks af van onze huid en dit gebeurt ook ter hoogte van het trommelvlies. Onder de vorm van oorsmeer worden deze schilfers uit de gehoorgang verwijderd. Wanneer het trommelvlies echter ingetrokken wordt naar het middenoor toe, kunnen de huidschilfers niet meer goed verwijderd worden en stapelen deze zich op in het ingetrokken trommelvlies. Er ontstaat als het ware een zakje, gevuld met huidschilfers, dat langzamerhand groter wordt. Een dergelijke zak met huidschilfers noemen wij een cholesteatoom. Doordat dit continu in volume toeneemt, drukt deze zak alles in zijn nabije omgeving weg. Hierdoor ontstaat er beschadiging van de gehoorbeentjes, wat aanleiding geeft tot gehoorsverlies.
Wanneer het cholesteatoom langdurig bestaat en blijft groeien kan dit het evenwichtsorgaan, het binnenoor of zelfs de aangezichtszenuw aantasten.

Doel  van de ingreep
Wanneer zich een cholesteatoom heeft gevormd, kan dit geïnfecteerd raken en zorgen voor aanhoudende oorontstekingen met slechtruikende oorloop. Dergelijke infecties kunnen op lange termijn soms nog maar moeizaam behandeld worden met lokale oordruppels en/of antibiotica. Daarom is een ingreep aangewezen.
Het “zieke” stukje trommelvlies met het cholesteatoom wordt verwijderd. Wanneer tijdens de ingreep microscopische fragmentjes van het cholesteatoom zouden achterblijven dan is de kans groot dat het cholesteatoom zich opnieuw gaat vormen. Om zeker te zijn dat het cholesteatoom volledig verwijderd is, wordt veelal één jaar later een “kijkoperatie” gepland om na te gaan of er opnieuw cholesteatoomvorming is opgetreden. Vaak wordt pas tijdens deze tweede ingreep het gehoor hersteld.
Er bestaan twee operatieve technieken om het cholesteatoom te verwijderen.
A.    Mastoïdoperatie met bewaren van de gehoorgang.

 Er wordt een insnede gemaakt achter het oor en het bot achter de oorschelp (= mastoïd) wordt opengeboord. De gehoorgangwand blijft intact bij deze ingreep (fig. 2). Via de mastoïdholte wordt het middenoor bereikt en is het cholesteatoom te verwijderen. Via de gehoorgang wordt het “zieke” stukje trommelvlies weggeknipt en het gaatje, dat zo ontstaat, wordt gesloten met een bindweefselvliesje afkomstig van een nabijgelegen kauwspier. Het is soms mogelijk de gehoorbeentjesketen meteen te herstellen. Vaker echter wordt dit pas tijdens de tweede kijkoperatie gedaan. Aan het eind van de operatie wordt in de gehoorgang een gaasje met zalf geplaatst. De huidinsnede achter het oor wordt gesloten met hechtingen of huidlijm.

B.    Mastoïd-operatie met vergroting van de gehoorgang.

Bij deze operatie wordt een insnede gemaakt achter het oor. Het bot achter de oorschelp (=mastoïd) wordt opengeboord. De gehoorgangwand wordt eveneens afgebord, waardoor een verbinding tussen de mastoïdholte en de gehoorgang ontstaat (=radicaalholte (fig. 3)). Het cholesteatoom en een deel van het “zieke” trommelvlies worden verwijderd. Het gaatje in het trommelvlies wordt vervolgens hersteld met een bindweefselvliesje van een kauwspier die boven het oor ligt. Indien nodig en mogelijk wordt de gehoorbeentjesketen hersteld.


Na de operatie
Aan het einde van de ingreep krijgt u een drukverband om het hoofd, dat er bij ontslag af mag. U kan het ziekenhuis meestal verlaten drie à vier dagen na de operatie. Ongeveer één week na de ingreep is een controle op de polikliniek voorzien. Het gaasje in de uitwendige gehoorgang wordt dan verwijderd alsook eventuele hechtingen. Wanneer huidlijm werd gebruikt om de wondnaad te sluiten, zal deze vanzelf oplossen en afschilferen na 2 à 3 weken. Tijdens en na de operatie is een antibioticakuur tegen infecties noodzakelijk. Ook na uw ontslag uit het ziekenhuis zal u nog enkele dagen antibiotica moeten innemen. Indien u overgevoelig bent voor een bepaald antibioticum, laat dit dan tijdig aan uw NKO-arts weten.

Beperkingen na de operatie
Het is belangrijk dat er na de operatie minimaal zes weken geen water in het oor komt. Dit houdt in dat u de haren alleen mag wassen met zorgvuldige bescherming van het geopereerde oor. Neus snuiten mag alleen zonder de neusgaten dicht te knijpen. U moet het de eerste twee weken na de operatie rustig aan doen. Daarna kunt u met lichte werkzaamheden starten. Sporten en zwemmen mag niet gedurende de eerste drie weken na de ingreep.

Te verwachten resultaat
Het belangrijkste doel van de eerste operatie is het verwijderen van het cholesteatoom. Na de tweede kijkoperatie is de kans dan ook zeer groot dat het cholesteatoom in de toekomst wegblijft. Het gehoor kan vaak slechts tijdens de tweede ingreep verbeterd worden. De definitieve genezing duurt ongeveer zes weken.
 

Powered by CuteNews