Neus

Hier vindt u een lijst van neusaandoeningen die in ons centrum worden behandeld. Uiteraard is dit een slechts beperkte lijst en kan u ons altijd contacteren voor problemen die u hier niet terugvindt.

Algemene inleiding


De neus is de ingang van de luchtweg.  Het neustussenschot verdeelt de neus in twee gangen. In de neus vinden we langs elke zijde 3 neusschelpen, die door oppervlaktevergroting mee zorgen voor het bevochtigen en verwarmen van de ingeademde lucht.  Hoog in de neus is een zone die dient voor de reukzin.
Sinussen of neusbijholten bevinden zich in de schedel.  De sinussen grenzen aan de oogkas, de hersenen, de schedelbasis, de traanbuis, … Het zijn luchthoudende kamers met een verbinding naar de neus, die zich onder de middelste neusschelp bevindt.

Een scheefstand van het neustussenschot, gezwollen slijmvlies door allergie of infectie, pathologische vergroting van de neusschelpen, aanwezigheid van poliepen, … kunnen een neusverstopping veroorzaken.

Neusloop kan ook verschillende oorzaken hebben, zoals allergie, een infectie, sinusitis, …

Om de reden van uw klacht te achterhalen voert de dokter een onderzoek uit met een neusspeculum en de hoofdlamp.  Indien nodig wordt de neus dieper onderzocht met behulp van een scoop.  Die laat toe om helemaal achteraan in de neus te kijken, de zone te onderzoeken waar de sinussen uitmonden in de neus,  de zone waar de reukzin gelokaliseerd is, … .Mogelijks kan een allergietest of een radiologische onderzoek nodig zijn.  

 Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kan u steeds met ons centrum contact opnemen.

Powered by CuteNews