Neusamandelen

Adenoiden worden ook wel neusamandelen of neuspoliepen genoemd (let op: dit zijn niet dezelfde poliepen als bij volwassenen met chronische rhinosinusitis). Het zijn goedaardige vegetaties die zich in de nasofarynx bevinden, op de overgang van neus naar keel echter het verhemelte.

Adenoiden zijn een normaal verschijnsel, maar wanneer ze te groot zijn (hypertroof), kunnen ze aanleiding geven tot:
·    Neusobstructie
·    Snurken tot soms slaapapnee
·    Chronische neusloop en hoesten
·    Middenoorvocht of oorontstekingen door obstructie van de buis van Eustachius (zie buisjes)
Meestal komt adenoidhypertrofie voor bij kinderen, maar op volwassen leeftijd kan het ook.
Wanneer de adenoiden aanleiding geven tot klachten kunnen ze chirurgisch verwijderd worden. Deze ingreep heet adenotomie. Hierbij worden de adenoiden onder algemene narcose uitgelepeld.
Na de ingreep wordt de wonde niet toegehecht, waardoor in de onmiddellijke postoperatieve periode wat bloed uit neus of mond kan lopen.
Vanaf de nacht na de ingreep mag er echter geen bloedverlies meer optreden. Indien dit wel gebeurt, is dit een nabloeding en dient er onmiddellijk teruggekeerd te worden naar het ziekenhuis, zo nodig via spoed. Een nabloeding komt na adenotomie zeer zelden voor.
Er is weinig postoperatieve pijn na adenotomie.
Adenoiden kunnen in zekere mate teruggroeien, zeker wanneer ze op jonge leeftijd verwijderd zijn.
 

Powered by CuteNews