Sinus - of neusbijholteoperatie

Sinussen of neusbijholtes zijn met lucht gevulde holtes in de schedel. Je hebt aan elke kant 4 sinussen.
Chronische rhinosinusitis is een inflammatie van de neus en neusbijholtes die langer duurt dan 12 weken en leidt tot volgende klachten:
·    Slijmen in neus en keel, deze slijmen zijn soms geel tot groen gekleurd
·    Hoofdpijn, aangezichtspijn
·    Neusverstopping
·    Verlies van geur en of smaak
Er bestaan twee vormen van chronische rhinosinusitis: met neuspoliepen en zonder neuspoliepen. Neuspoliepen zijn goedaardige vegetaties in de neus en de sinussen, die door hun grootte de luchtdoorgankelijkheid van de neus kunnen belemmeren.  Door afstoppen van de afvoergang van de sinussen kan ook sinusitis ontstaan. Verlies van geur en smaak is een typische klacht bij neuspoliepen, waar bij chronische rhinosinusitis zonder neuspoliepen vooral de hoofdpijnklachten opvallend zijn.
De diagnose van chronische rhinosinusitis wordt gesteld door een klinisch onderzoek met een scoop, vaak aangevuld door een CT scan van de sinussen.
De behandeling van chronische rhinosinusitis bestaat uit een medicamenteus luik. Wanneer er hiermee onvoldoende controle van de klachten wordt bekomen, is sinusheelkunde te overwegen. Hierbij is het belangrijk te weten dat de neuspoliepen vaak teruggroeien.
Sinusheelkunde wordt ook FESS genoemd of functionele sinus sanering. Dit gebeurt tijdens een algemene narcose.
De natuurlijke opening van de sinussen naar de neus wordt breder opengemaakt. Dit gebeurt endoscopisch, dus via de neusgaten met een scoop, zonder incisie in het aangezicht. Eventuele poliepen en slijmen worden op dat moment ook weggenomen. De ingreep beperkt zich tot de sinussen die door ziekte zijn aangetast.
De sinussen bevinden zich in nabijheid van de hersenen en de oogkassen, dit brengt enige risico’s met zich mee. Mogelijke complicaties zijn een nabloeding, een infectie, een blauw oog tot gezichtsverlies, lekkage van hersenvocht tot een hersenbloeding. Deze complicaties komen uiterst zelden voor.
Gezien de openingen nadien niet gehecht worden kan er na de ingreep beperkt bloed uit de neus sijpelen. Soms wordt daarom verkozen om kortdurend wiekjes in de neus te plaatsen die na 1-2 dagen worden verwijderd.
Na de ingreep dient de patiënt de neus goed te spoelen om het oude bloed en de slijmen uit te wassen. Soms is het ook nodig om na de ingreep antibiotica in te nemen.
 

Powered by CuteNews